Hizmet/Satış Sözleşmesi


HİZMET REZERVASYON/SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme hükümleri 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

Bu sözleşmede, belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden diğer katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur.

Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcılara da verilmiş sayılır. Tüketici, kendisinin ve belirtilen katılımcı kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. havayolu cezası, liman veya benzer) acente sorumlu değildir. Alınan turun yazılı programında belirtilen konaklama, yolculuk, gezi süreleri ve tarihleri, yemek-öğün sayısı ve pansiyon durumu, rehberlik hizmetler sözleşmesi için esas alınır.

Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan tur programlarında tüm detaylar yer almaktadır.

Bu belge ile BARBAROS TURİZM ve YATÇILIK  AŞ’ye yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisini veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı le borcumu ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adıma düzenlenmiş olan bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını teslim aldığımı kabul ederim.

 
1-SÖZLEŞME BEDELİ:

 1.a)Sözleşme bedeli  ……. TL (KDV dahil) dir. Bu bedele tur ile ilgili iş bu sözleşmeye ekli broşürlerde fiyata dahil olan tüm hizmetler dahildir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Sözleşmede döviz karşılığı TL olarak belirtilen tur bedelinin tahsilatı sonuçlandığında, kur farklıkları nedeniyle oluşabilecek TL fiyat değişiklikleri, tüketiciye yansıtılacaktır.

1.b)Kaporalı satışlarda; sözleşmedeki Türk Lirası bedeli peşinatın verildiği günkü kur ile bakiyenin kapatıldığı günkü kurun toplamı üzerinden belirlenecektir.

1.c)Tur programında yer alan gezilerin dışında ücreti ile ihtiyari turlar düzenlenebilir. Tur programlarında belirtilen konaklama şekli, yemekler, ulaşım, bölge gezileri, transfer ve rehberlik hizmetleri dışında programda belirtilmeyen yemekler, turlar, alkollü ve alkolsüz içecekler, bahşişler, telefon görüşmeleri ve diğer şahsi harcamalar Tüketiciye aittir.

 2-FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE İNDİRİMLER Sözleşmede belirtilen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak, liman ve havaalanına giriş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmaz. BARBAROS YATÇILIK turdan önce yukarıda belirtilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışını Tüketicinin sözleşmede yer alan iletişim bilgilerine derhal bildirir. Bu durumda Tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirten ek sözleşmeyi kabul eder. Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde BARBAROS YATÇILIK kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde, eşdeğerde bir başka tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli 10 gün içinde geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

3-GENEL ŞARTLAR:

 3.a) BARBAROS YATÇILIK, sadece paket tur almış tüketicilere karşı servis sorumluluğu taşır. Bunun dışında kalan kişilere karşı hizmet sorumluluğu yoktur. BARBAROS YATÇILIK ürünlerini satın alan katılımcıların SEYAHAT SİGORTASI alma zorunluluğu vardır. Aksi halde muhtemel olumsuzluklar durumunda herhangi bir hak talep edemezler. 65 yaş ve üzeri yolcular için sur-prim bedeli uygulanır. Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası, BARBAROS YATÇILIK tarafından yapılmaktadır.

3.b) KİŞİ BAŞI TUR ÜCRETİ: İki kişilik oda veya kamarada, kişi başı konaklayacak her bir kişi ve kapsamı TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ'nde yer alan tur programında yazılı servisler için acentemize ödenecek toplam ücreti belirler

3.c) KESİN KAYIT: Turlara kesin kayıt 'Paket Turu Sözleşme'sinin yolcu ve BARBAROS YATÇILIK  ya da temsilen 1618 sayılı yasa ve TÜRSAB mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet sürdüren Seyahat Acenteleri Görevleri ile imzalanması – aksine bir kayıt bulunmuyorsa tur ücretinin, en az %30'unun ödenmesi ile olur. Bakiye ücretin kalan %70'i 60 gün önce yapılır. Bunun yanı sıra, tur ücretinin tamamını ödememiş yolcu hiçbir şekilde tura iştirak edemez. İndirim kampanyası kapsamında yapılan kayıtlarda, Kampanya Ek Koşulları, bu sözleşme için de aynen ve öncelikli olarak geçerlidir.

4-FİYATA DAHİL OLAN VE OLMAYAN HİZMETLER: Tur programında hiçbir şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta yazılıdır. BARBAROS YATÇILIK sadece iş bu sözleşme konusu hizmetleri eksiksiz yerine getirmekle sorumludur. Tur ücretine dahil olduğu tur programında açıkca belirtilmemiş hiçbir servis, ücret kapsamında değildir.. Tur ücretleri kesindir ve aşağıdaki sıralanan şartlar haricinde yolcu aleyhine değiştirilemez: a) Tur ücretlerine dahil olan liman ve hava limanı vergileri gibi doğrudan devlete, mahalli idarelere ve özel statüde ticari faaliyet gösteren (Örneğin gemi işletmeleri, hava limanı işletme şirketi gibi) ödenen ücret, vergi, resim ve harçların değişmesi halinde,

b) Döviz kurlarında ve çapraz kurlarda meydan gelebilecek değişiklikler halinde,

 c) Türk Hava Yolları; Deniz Yolları İşletmesi; Devlet Demir Yolları gibi doğrudan Devlete bağlı yada Kamu İktisadi Kuruluşu şeklinde faaliyet gösteren, yurtiçi ve yurtdışında yer alan yerli ve yabancı kuruluşların ulaşım vs ücretlerini değiştirmeleri halinde,

 d) Zorunlu ücret değişikliği, toplam tur ücretinin en az %15'i üzerine çıktığı takdirde, bu artışı kabul etmeyen yolcu turdan vazgeçebilir ve ödediği ücreti kesintisiz iade alabilir. Ancak paranın iadesi anına kadar satılan hizmetle ilgili olarak yapılmış ve yapılması zorunlu olan harcamalar bu bedelden mahsup edilir.

4.b) Tur Satış Sözleşmesi'nde ve detaylı tur programında yer alan programlar, hazırlık anında kesinleşmiş güzergahı, tur programında varsa kalınacak otelleri, gezilecek yerleri göstermektedir. Ancak sonradan ortaya çıkabilecek zorunlu haller ve mücbir sebepler çerçevesinde acentemiz belirtilen tur programını hiç kimseye danışmadan değiştirebilir. Bu şekilde ortaya çıkabilecek zorunlu bir değişiklikten dolayı acentemiz sorumlu tutulamaz. Ne var ki yapılan değişikliği, kanıtlanabilir zorunlu nedenle kabul edemeyen yolcu aynı anda turdan vazgeçip ödediği ücreti kesintisiz olarak iade alabilir. Ancak bu teklifimiz kötüniyet ile kullanılamaz ve münhasıran iptal nedeni olarak görülemez. Acentemiz yolcu lehine ortaya çıkabilecek her türlü avantajı hiç kimseye danışmadan derhal değerlendirerek tur programı aslını etkilemeyecek zamanlama, kamara kategorisi yükseltme, gidilecek şehirlerin sırasını değiştirme, günlük turu zenginleştirme gibi değişiklikler yapabilir. Tur başlama tarihini en az 7 gün önceden bildirmek koşuluyla ileri ya da geri alabilir. Nedeni ve sonucu ne olursa olsun iyi niyet ile yapılmış bu tür yolcu lehine değişiklikler yolcumuz tarafından iptal, tazminat veya benzeri talep için kullanılamaz. Yolcumuzun tura başlamadan önce kendisine takdim edilen son program esastır. Turistik gezi ile iş gezisini bir arada yürütmek isteyen yolcularımızın bu amaçlarındaki aksamalardan, nedeni, sonucu ne olursa olsun ortaya çıkabilecek zorunlu bir değişiklikte acentemize herhangi bir sorumluluk yüklenemez, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.c) Grup turları yolculuk sırasında yolculara birçok maddi ve manevi avantaj sağladığı gibi bazı kısıtlamalara da tabiidir. Bunların başında yolcuların birlikte seyahat etmeleri ve diğer yolcuların haklarına aynen saygı göstermeleri gelmekte olup, her yolcu tur programına ve adabına aynen uymakla yükümlüdür. Grup turları gerçekleşebilmesi için yeterli sayıda kişinin katılımı gereklidir. Katılım azlığı sebebi ile acentemiz yolcudan izin almaksızın turu, tur başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar, her zaman iptal edebileceği gibi turu bir başka acente ve/veya tur operatörü ile ortaklaşa da düzenleyebilir. Katılım azlığı nedeni ile turun yapılamaması halinde alınan ücret kesintisiz iade edilir. Katılım azlığından dolayı kişi başı maliyet artacağından acentemiz, yolcunun talebi ve kabulü halinde aradaki farkı talep ederek turu gerçekleştirmeye çalışabilir.

 4.d) Tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Limanlardaki kara turları; belli bir sayıda katılımcı sayısı ile gerçekleştirilir. Minimum katılımcı sayısının sağlanmasına göre ikinci bir dil ile beraber Türkçe anlatımlı tur organize edilebilir. Katılımcı sayısının rakamı rehber tarafından ilan edilir ve kişi sayısının altında kalması durumunda ise kara turu esnasında Türkçe rehberlik ve anlatım hizmeti verilmez. Yatçılık firmaları katılımcı sayısının yeterli olmaması ve/veya duruma göre, tek taraflı olarak kara turlarını iptal edebilir, tur içeriğini değiştirebilir veya sair değişiklikler yapabilir. Bu sayıların altında kalınması durumunda ekstra tur ek ücret karşılığında gerçekleştirilir. Yolcu bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Kara turlarıyla ilgili iptal ve değişikliklerde, gemi paket tur iptal koşullarında belirtilen seçenekler uygulanmaz. Kara turlarındaki iptal ve değişiklikler ile ilgili olarak Yolcu’ya alternatif seçenek sunulup sunulmayacağı, durum YATÇILIK firmasının takdirinde olup acentemiz sorumlu değildir.

 5-SAĞLIK VE SEYAHAT ETMEYE UYGUNLUK ve MEDİKAL TEDAVİ:

 5.a) Yolcu, kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Yolcu; bu amaçla YATÇILIK firmasından gerekli yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Yolcu, tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu acentesine ve YATÇILIK firmasına bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya doğru bilgi verilmemesi halinde her türlü sorumluluk Yolcu’ya aittir. Yolcu’nun durumunun seyahat etmeye uygun olmaması nedeniyle gemi kaptanı tarafından gemiye binmesine izin verilmemesi veya seyahate devam etmesine izin verilmemesi halinde YATÇILIK firması bu Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır. Seyahat gemilerinin hiçbirinde doğum yaptırmaya uygun medikal imkanlar bulunmamaktadır. YATÇILIK şirketlerinde gemi seyahatinin bitiminde hamileliği 24 hafta veya daha fazla olacak bir yolcunun rezervasyonunu kabul edemeyeceği gibi böyle bir yolcuyu da taşıyamaz. Yolcu; hamilelik durumunu rezervasyon esnasında belirtmelidir, aksi takdirde doğacak iptal cezalarından veya zararlardan acentemiz ve YATÇILIK firması hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.b) Yatçılık firmasının, görüşüne göre bir Yolcu’nun durumunun seyahate uygun olmaması, emniyetini riske sokma, herhangi bir limanda karaya ayak basmasına izin verilmeme veya Yatçılık firmasını, kendisine bakma, destek verme veya ülkesine geri gönderme gibi yükümlülüklerle karşı karşıya bırakma olasılığının bulunması halinde; Kaptan söz konusu Yolcu’nun hangi limanda olursa olsun gemiye girişine izin vermeyebilir, Yolcu’yu herhangi bir limanda gemiden indirebilir veya başka bir kabine alabilir. YATÇILIK firması veya acentemiz, bu Yolcu’ya karşı herhangi bir zarar ve gider ödemesi veya tazminle sorumlu olmayacaktır.

5.c) Yolcu(yolcular)'nun bilinen bir alerjisi varsa veya gıdalara karşı tolere seviyesi düşükse; Yolcu, rezervasyon esnasında durumunu seyahat acentesi vasıtasıyla YATÇILIK firmasına bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde her türlü sorumluluk Yolcu’ya aittir.

 5.d) Yolcu, medikal tedaviyi ve ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin masraflarını da içeren geniş kapsamlı bir seyahat sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Sigortanın dahil olduğu ayrıca belirtilmeyen turlarda bu sigortanın yapılması ve ilgili tüm masraflar Yolcu’ya aittir.

 6- ŞİKAYETLER: Seyahat sırasında şikayeti olan bir Yolcu, şikayetini, mümkün olan en kısa sürede gemideki seyahatle ilgili personele bildirmekle mükelleftir. Gemi personelinin sorunu giderememesi halinde, her türlü şikayet, seyahatin sona ermesinden sonra 14 gün içerisinde yazılı olarak YATÇILIK firmasına bildirilmelidir. Şikayetin belirtilen süre içerisinde bildirilmemesi, YATÇILIK firmasının şikayete çözüm getirme imkanlarını daraltabilir veya ortadan kaldırabilir. Bu durumda her türlü sorumluluk Yolcu’ya aittir.

7-ROTA DEĞİŞTİRME HAKKI:

 7.a) Gemi yolculuklarında, mücbir sebepler, güvenlik, teknik zorunluluklar, hava koşulları, alçak ve yüksek su seviyeleri gibi zorunlu hallerde; gemi şirketinin merkezinin de onayıyla, kaptan, tek başına programı, zamanlamayı, gidilecek yerlerin sıralamasını değiştirebilir veya programda belirtilen limanların ziyaretini iptal edebilir. Bu tür durumlarda Acentemiz veya Cruise firması, Yolcu’ya karşı herhangi bir yükümlülük veya mesuliyet altında olmayacaktır.

7.b) Gemi yolculuğunun seyir esnasında Yolcular, kaptanın günlük ilan ettiği programa harfiyen uymak zorundadır. Aksi davranışlarda meydana gelebilecek her türlü zarar bizzat Yolcu’nun kendisine aittir.

 7.c) Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferlerinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, hava yolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden acentemiz ve Cruise firması kesinlikle sorumlu olmayıp; muhatap, ilgili hava yolu şirketidir. Yolcu, 28.09.1995 tarihinde yeniden düzenlenen 12.10.1923 tarihli Varşova Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları dahilinde hava yolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 8-MÜCBİR SEBEPLER:

 8.a)Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar (sel, deprem, fırtına, kasırga, sis veya diğer doğal afetler gibi) doğal felaketler, savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) düşmanca tutum ve davranışlar, iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, terör eylemleri, ayaklanmalar, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, doğal ve nükleer felaketler, yangın, salgın hastalıklar, sağlık riskleri, millileştirme, hükümetin yaptırımları, blokaj, ambargo, işçi-işveren uyuşmazlıkları, grevler, lokavt, elektrik kesintisi veya kısıntısı, telefon servisinin kesilmesi ve/veya kapalı veya dolu havalimanları veya limanlar, zamanı değişen veya iptal edilen veya değişen uçuşlardaki değişikliklere bağlı transfere dair öngörülemeyen teknik sorunlar da dahil olmak üzere BARBAROS YATÇILIK  için kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve tahmin edilemeyen olaylar anlamında mücbir sebep sayılır. BARBAROS YATÇILIK firması bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve BARBAROS YATÇILIK firmasına maddi ve manevi sorumluluk yüklenemeyeceğini taraflar şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

 8.b)Tüketici veya birinci derecede akrabaları için; kanunlarda yer alan mücbir ve iptal sebep halleri, tüketicinin, paket tur sözleşmesinin hükümlerinden herhangi birinin turun başlama tarihinde veya öncesinde yerine getirilmesine engel olacak derecedeki ağır kaza, tedavi gerektiren ağır hastalık, ölüm halleri tüketici için mücbir sebep ve iptal hali ile kabul edilir. Tüketicinin, rezervasyon iptalinin, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını veya ölümleri tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemesi halinde, aldığı turda kullanılan tur, havayolu ve yerel acentenin hizmet bedeli iadesi durumunda, iadesi yapılabilir.

8.c)Tüketicinin seyahat sigortası kapsamındaki sigortalardan mücbir sebep doğrultusunda sigorta şirketine başvuru hakkı bulunmaktadır.

9-YOLCUNUN İPTAL TALEPLERİ: BARBAROS YATÇILIK İptal Şartları; Rezervasyonun kesinleştiği günden itibaren aşağıdaki iptal şartları geçerlidir.

*İptal durumunda aşağıdaki koşullar uygulanacaktır:

- Tur başlangıcından 90 gün ve öncesi iptallerde ilk ödemenin 90%'ı iade edilir.
- Tur başlangıcına 89 ila 60 gün arasındaki iptallerde tur toplam tutarının %70'i iade edilir.
- Tur başlangıcına 59 ila 30 gün arasındaki iptallerde tur toplam tutarının %50s'i iade edilir.
- Tur başlangıcına 29 ila 15 gün arasındaki iptallerde  tur toplam tutarının %25'i iade edilir.
- Tur başlangıcına 14 ila 0 gün arasındaki iptallerde tur toplam tutarı iade edilmez.

10-FESİH VE SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI: Taraflar bu sözleşmenin imzalanmasını müteakip hiçbir neden ve gerekçe göstermeden 1 gün zarfında sözleşmeden cayabilirler. Bu durumda alınmış olan ücretler ve diğer belgeler aynen ve derhal karşılıklı olarak iade olunur. Doğal afetler, gidilecek ülkede büyük çaplı yangın, sel, aşırı şiddette fırtına, deprem, savaş hali, salgın hastalık tehlikesi, isyan, ihtilal ve geniş kapsamlı toplum olayları ve benzeri gibi olağanüstü ve mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda BARBAROS YATÇILIK hiçbir süreyle kısıtlamadan bu sözleşmede yer alan turu iptal edebilir.

11-ULAŞIM BİÇİMİ: Tüketici paket tura başlayacağı yere kendi imkanları ile gelir. Tüketicinin, BARBAROS YATÇILIK’dan paket tura dahil hizmetler dışında ayrıca hizmet satın alınması bu hizmeti paket tura dahil etmez.

 12-HAREKET SAATLERİ: Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden BARBAROS YATÇILIK sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs, vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce BARBAROS YATÇILIK’dan kontrol edilmelidir. BARBAROS YATÇILIK tur hareket detaylarını yolculara bildirecek olmakla birlikte, yolcularımız da bizzat bu  detayları öğrenmekle yükümlüdür.

 13-BAGAJ:

13.a)Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, ilgili araç, gemi veya havayolunun ilgili yönetmeliğinde belirttiği ebatlardan büyük olmamak kaydı ile bir valiz, uçaklı seyahatlerde ise 15 veya 20 kg. bagaj getirme ve götürme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların sorumluluğu sahiplerine aittir. Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentenin ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan ulaşım araçlarına, gemiye veya konaklanacak tesislere alınmaz. Kimlik ve ruhsatlarının olması durumu değiştirmez. Aynı şekilde bagaj kaybından veya olası bagaj hasarlarından acentenin sorumluluğu bulunmamakta olup ilgili ulaşım şirketinin kuralları geçerlidir.

 13.b)BARBAROS YATÇILIK personelinin kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2 si kaybolan eşya sahibine ödenir. BARBAROS YATÇILIK tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte beyan edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.

14-VİZE İŞLEMLERİ VE PASAPORT BİLGİLERİ:

14.a) Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. BARBAROS YATÇILIK’ın vize alma taahhüdü yoktur. Vize ve pasaport işlemleri Tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay öncesine kadar gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak BARBAROS YATÇILIK’a teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen Konsoloslukların insiyatifinde olduğundan BARBAROS YATÇILIK’ın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından BARBAROS YATÇILIK’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde olabilecek fiyat artışları Tüketiciye aynen yansıtılır. Vizesiz yapılan turlarda ise BARBAROS YATÇILIK’ın belirleyeceği vizesiz geçiş ücreti Tüketici tarafından ödenerek sadece tur boyunca kullanılabilir.

 14.b ) Tüketici, vize işlemleri için ilgili konsolosluklar tarafından istenilen evrakları eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür. Tüketicinin, ilgili konsolosluklar tarafından istenilen evrakları eksik teslim etmesi ve / veya evrakları tam teslim etmesine rağmen, konsolosluğun ek evrak istemesi ve tüketicinin bu evrakları süresinde tamamlamaması ve / veya konsolosluğun tüketici ile şahsen görüşme istemesine rağmen tüketicinin hiç ya da zamanında gitmemesi nedeni ile vize talebinin ilgili makamlarca onaylanmamasından BARBAROS YATÇILIK veya aracı kurum sorumlu tutulamaz.

14.c)Tüketicinin, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acentenin zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen vize talebinin ilgili makamlarca onaylanmaması durumunda vize masrafları iade edilmez ve bu durumda İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER MADDESİ geçerli olacaktır.

 14.d)Tüm turlar için Tüketicilerin tur hareket tarihinden itibaren en az 6 ay süreli pasaportunun olması zorunludur. Alınış tarihi 10 yıldan eski olan pasaportlar için Schengen ülkelerine vize müracaatı yapılamamaktadır. Yine 10 yıldan eski tarihli pasaportlarda geçerli vize olsa dahi yurtdışına çıkışlarda ve ülke girişlerinde sorun yaşanabilmektedir. 6 aydan az geçerliliği olan pasaportlarda acentemiz tarafından onay verilmemektedir. 6 aydan az geçerliliği olan pasaport sahiplerinin tura katılamamalarından dolayı BARBAROS YATÇILIK’ın yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur. Pasaport polisi Türkiye gümrüklerinden çıkış yapılırken Türk vatandaşlarından veya yabancı uyruklu vatandaşlardan, veya geçerli vizesi olan pasaportu olsa dahi, tüm pasaport tipleri için ( umuma mahsus, hususi damgalı, hizmet damgalı, diplomatik) seyahat tarihi itibariyle minimum 6 aylık geçerlilik şartı aranmaktadır.

 15-TUR GENEL ŞARTLARI:

15.a)Acente; geziye katılacak tüketicilerle, gemi, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ile ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Acente ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; gösterilen araç programlarında, saatlerde, yerlerinde hazır bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, grev, terör, savaş ve savaş ihtimali bunlara veya benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan konaklama eksik veya tesislerinin hatalı hizmetlerinden, Acente'nin işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle Acente, tüketiciye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde Acente'den talep olunabilecek miktar, asli faillerden tahsil edilemeyen miktar kadar olabilecektir. Gemi seyahati dahi olsa yurt dışı çıkışı yapıldığı için kalkış günü ilgili limanda tur hareket saatinden 3 saat önce hazır bulunulması gerekmektedir. Özellikle diğer şehirlerden iç hat uçuşu ile liman ya da havalimanlarına gelecek olan misafirlerin uçuş saatlerini limanda olunması gereken saate göre ayarlamaları gerekmektedir. Bu sebepten dolayı geç kalınma ve/veya durumunda tura katılamama sorumluluğu yolcuya ait olup, BARBAROS YATÇILIK’ın yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur. İlgili gemi firması ve havayollarının ücretsiz online check-in sitesi var ise, check -in işlemlerini 24 saat önce şahsen yapmaları tavsiye edilir.

15.b)Gemi yolculukları diğer tatil türlerinden daha farklı, katı kayıt ve seyahat kurallarına haizdir ve her yolcunun bu kurallara mutlak uyma zorunluluğu vardır. Rezervasyon talebi ve kaydı, gidilmek istenen gezi, tarihi ve sadece kabin kategorisi belirterek yapılabilir. Kabin numarası veya mevkii talebinde bulunamaz. Her türlü kayıtta toplam ücretin en az %40'ı tutarında ön ödeme yapılması ve tüm rezervasyonların yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Rezervasyon talebi acentemiz tarafından aynen teyit edildiğinde rezervasyon kesinleşmiş olur ve bundan sonra yolcu tarafından yapılan iptal talebinde ön ödeme kesinlikle iade edilmez. Teyit edilen rezervasyon bedeli bakiyesi teyidi müteakip 48 saat (ya da 2 iş günü) içerisinde derhal tahsil edilir ve bu şekilde kesinleştirilmiş olan rezervasyon artık iptal edilemez. Tur bedeli bakiyesi vaktinde ödenmemiş rezervasyon derhal iptal edilerek, yatırılmış olan ön ödeme iptal tazminatı olarak alıkonulur. Herhangi bir nedenle rezervasyon tarafımızdan teyit edilemez ve/veya sunulan alternatif yolcu tarafından kabul edilmezse alınan ön ödeme eksiksiz olarak iade edilir.

 15.c) Uluslararası kurallara göre gemi güzergahı, hava ve teknik koşullar gerektirdiğinde gemi kaptanı tarafından değiştirebilir ya da tamamen iptal edilebilir. Söz konusu durum çok nadir olsa dahi, böylesi istenmeyen bir durumda acentemiz hiçbir sorumluluk taşıyamaz. Aksi tur programında belirtilmedikçe sahil turları doğrudan gemi tarafından düzenlenmekte ve gemi katibi tarafından, yolculuk sırasında satılmaktadır. Acentemiz bu turları düzenleme, satma ya da değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip değildir. Uğranılan her limandan hareket saati varış anında kaptan ve gemi mürettebatı tarafından sözlü ve yazılı olarak ilan edilir. Her yolcunun gemiden ayrılmadan önce hareket saatini öğrenme ve bu saate behemehal riayet etme zorunluluğu vardır. Gemi hiç bir şart dahilinde vaktinde dönmemiş yolcuyu beklemez ve limanda kalan yolcunun bir sonraki limana, yada evine dönmesinin sağlanması için herhangi bir sorumluluk taşımaz. Bu durumda muhatap olmuş yolcunun seyahati ile ilgili her türlü kullanılmamış hakkı yanar. Hiçbir iade talebinde bulunamaz ve acentemiz böylesi istenmeyen bir durumda hiçbir sorumluluk taşımaz. Her türlü gemi yolculuğu rezervasyonu, tarafımızdan misafirimizin tüm ödemelerini tamamlaması şartı ile yapılır. Bu nedenle yolcunun kayıt anında gemi yolculuk bedelini ödemesi gerektiği gibi, bir iptal talebinde yerine başka yolcu bulunsa dahi, geminin talep edeceği cezai şartı yerine getirmesi gerekir. Yukarıda sıralanan uluslararası kurallar, yolcu tarafından eksiksiz uyulması gereken şartlar olup, hiçbir personelimizin yada yetkili satış acentemizin bu hususları değiştirme hakkı ve/veya etkisi bulunmamaktadır.

 15.d) 18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında bulundurulması zorunludur.

 İş bu sözleşme hükümleri 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarhli Paket Tur Sözleşmeler Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzel kişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine br paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir. Bu sözleşmede, belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme ile broşür içeriklerinden katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumludur. Bu doğrultuda tüketiciye verilen broşür katılımcılara da verilmiş sayılır. Tüketici, kendisinin ve belirtilen katılımcı kişilerin bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek neticelerden (örn. havayolu cezası, liman veya benzer) acente sorumlu değildir. Alınan turun yazılı programında belirtilen konaklama, yolculuk, gezi süreleri ve tarihler, yemek-öğün sayısı ve pansiyon durumu, rehberlik hizmetler sözleşme için esas alınır. Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan tur programlarında tüm detaylar yer almaktadır.

 16-TUR OPERATÖRÜ VE SATIŞ ACENTELERİ: Pazarlamakta olduğumuz tüm turlar, Muğlu, Bodrum, Neyzen Tevfik Caddesi Saray Sokak No:4’de kurulu (Bodrum V.D’si 142 060 9924) BARBAROS TURİZM VE YATÇILIK A.Ş. tarafından, sahibi olduğu 'Barbaros Turizm Seyahat Acentesi' ne ait T.C. Turizm Bakanlığı'ndan alınma 'A0816' sayılı Turizm İşletme Belgesi ile 1618 sayılı yasa hükümlerine, yönetmeliklere ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmektedir. Tur operatörü şirket Türkiye'nin dilediği yerlerinde, yasalara ve özellikle 1618 sayılı yasaya uygunluk sağlaması koşuluyla Satış Acentelikleri tesis ederek turlarının satış ve pazarlamasını sağlar ya da doğrudan 1618 sayılı yasa ile belgelendirilmiş seyahat acentelerinin tur satışlarını kabul eder. Söz konusu satış ya da seyahat acenteleri BARBAROS YATÇILIK turlarını aynı fiyat ve şartlarla yolcularına pazarlar ve bu metin kapsamında yer alan şartlara aynen uyarlar.

 17-TUR FİYATI KAPSAMI İLE EKSİK HİZMET TAZMİNATI: BARBAROS YATÇILIK yolculuk başladıktan sonra dönünceye kadar, her ne nedenle olursa olsun, tur kayıt formunda belirtilen hizmetlerden sözleşmeye konu bir ürünün kusurlu olarak sunulması durumunda, bu kusurların tespiti ve tazmini ile ilgili olarak TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerinin uygulanacağını TÜKETİCİ kabul ve beyan etmektedir. Doğacak olan tazminat eksik kalan hizmet bedeli ile birlikte 30 gün içinde defaten ödenir. Bu maddede yer alan tazminat dışında sebebi, sonucu ne olursa olsun BARBAROS YATÇILIK’ın yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur. Yolculuk başladıktan sonra, acentemizin onayı olmadan, yolcu tarafından tur programında yapılan değişiklikler, sebebi, sonucu ne olursa olsun her türlü tazminat talebini derhal ve geri dönüşsüz olarak ortadan kaldırır. Her ne nedenle olursa olsun tur ücretini eksik ödemiş olan yolcunun eksik ödemesi, olası 'Eksik Hizmet Tazminatı’ndan mahsup edilir.

18-PAKET TUR KAPSAMI: Bu sözleşme acentemiz ile yolcu (yolcular) arasında yapılmış yegane kontrat olup, turlarımıza kaydolan yolcu (yolcular) ile acentemiz bu sözleşmede ve eklerinde yazılı tüm şartları karşılıklı olarak aynen kabul etmişlerdir. Her türlü olası yolcu şikayeti öncelikle ve yazılı olarak acentemize iletilmelidir, şikayet tarafımızca çözülemediği taktirde, doğabilecek her türlü anlaşmazlık hususunda dileyen taraf, önce 1618 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat Hükümlerine göre kurulmuş TÜRSAB Tahkim Kurulu'na başvurmak zorundadır. Tahkim Kurulu'nun vereceği rapor taraflarca kabul görmediği takdirde her türlü ihtilafın çözüm mercii Bodrum Mahkeme ve İcra Daireleri ya da Tüketici Mahkemeleri'dir. Bu maddenin amacı, yolcumuzun herhangi bir şikayeti vukuunda zaman kaybını önlemek ve bir an önce sonuca ulaşmasını sağlamak olup, bu madde içerisinde yer alan söz konusu mevzuat tamamlanmadan yolcu başka bir yöntem uygulamasına yönelirse her türlü tazminat hakkını kaybeder ve acentemize verebileceği maddi manevi zarardan sorumlu olur.

19-DİĞER HÜKÜMLER:

 19.a)Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede Tüketicinin Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya BARBAROS YATÇILIK'ın bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.

19.b) Yolcu (Yolcular) Paket tur kapsamında yer alan ve sözleşme eklerinde BARBAROS YATÇILIK'ın talep ettiği bilgi ve belgeleri tam, doğru ve eksiksiz olarak BARBAROS YATÇILIK’a vermekten ve verdiği bilgiler ile belgelerin doğru olduğundan sorumlu olduğunu kabul eder. Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan gerekli bilgiler formunda Tüketici beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu aynen kabul eder, Tüketicinin beyan ettiği yanlış bilgi ile ilgili BARBAROS YATÇILIK'ın sorumluluğu yoktur.

19.c)Tüketici, sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve paket tur sözleşmesinin içeriği ve maddeleri ile ilgili açıklayıcı bir şekilde okuyarak bilgilendirildiğini beyan eder.

 19.d)Tüketicinin işbu sözleşme aracılığıyla paket tur satın alması halinde, tüketici BARBAROS YATÇILIK aracılığıyla satın almış olduğu ürün ile ilgili her türlü bilgiyi BARBAROS YATÇILIK’a ait www.celestyalcruises.com.tr internet sitesinden, satış temsilcilerinden ve gerekirse tura ait broşürlerden (ön bilgilendirme formu) edinecek ve özen borcuna istinaden gerekli tüm incelemeleri yapacaktır. BARBAROS YATÇILIK’ın aracı konumunda olması ve konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile bilgiyi bizzat ilgili konaklama tesisinden almış olması sebebiyle, konaklama tesisinin belirtilen niteliklerde hazır bulundurulmamasından dolayı BARBAROS YATÇILIK’ın mesuliyeti yoktur. Böyle bir durumda sorumluluk münhasıran konaklama tesisine aittir. Bu bağlamda, tüketicinin BARBAROS YATÇILIK'ın web sayfasından, çağrı merkezinden veya satış ofislerinden satın almış olduğu tur programında, tesise giriş işleminin öncesinde veya sonrasında hizmetin kusurlu olduğunun ispatı söz konusu değilse, tüketicinin şahsi kanaatine göre tesisten ayrılması durumunda sözleşme koşulları geçerlidir.

19.e)Tüketici kayıt yaptıracağı tur için gerekli asgari sağlık ve kondisyon durumunu tespit etmekle mükelleftir. Tüketici kendi sağlık durumuna uygun olmayan bir tur satın alması halinde, turun iptali halinde yaşanacak hak kayıplarından BARBAROS YATÇILIK sorumlu olmaz. Tüketici kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla BARBAROS YATÇILIK'dan her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan Tüketici tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu BARBAROS YATÇILIK’a kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre BARBAROS YATÇILIK’ın Tüketiciyi talep ettiği tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır. Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ve bu ilaçlar ile ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Doğuştan veya tur satın alma aşamasından önce tanı/tedavisi başlamış hastalık halleri ile hamilelik seyahat sigorta hizmeti kapsamı dışındadır.

19.f)Bu sözleşmeden doğan Damga vergisi BARBAROS YATÇILIK tarafından ödenecektir.

 19.g) Tura katılan kişilerin seyahat sırasında yanlarında Seyahat Sigortalarını bulundurmaları gerekmektedir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. BARBAROS YATÇILIK bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ayrıca paket tura ‘Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası’ BARBAROS YATÇILIK tarafından dahil edilmiştir.

19.h) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu rezervasyona dahil Tüketici (ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Tüketici (ler )nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesi ile rezervasyona dahil Tüketici (ler) nin BARBAROS YATÇILIK aleyhine ve satın almış oldukları rezervasyon ile ilgili dava ve takipler ve BARBAROS YATÇILIK’ın Tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde BARBAROS YATÇILIK'ın sözleşmede imzası bulunan Tüketici (ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu rezervasyona dahil tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını BARBAROS YATÇILIK yayınları aracılığı ile öğrenmiş, rezervasyona bu sözleşme şartlarında dahil olmayı kabul etmişlerdir.

 19.ı) Tur programı ile programın detayında belirtilen genel şartlar, ekstra turlar, dahil olan olmayan hizmetler, iş bu sözleşmenin bir parçası olup tüketici tarafından okunmuş ve onaylanmış olarak kabul edilir. Acente tur programında yapmış olduğu revizeyi sebepleri ile açıklayarak tur hareketinden önce tüketiciye bildirmek ile yükümlüdür.

 20-Ekli tur kayıt sözleşmesinde isimleri bulunan, rezervasyonu yapılmış kişiler iş bu madde ile birlikte 19 maddeden oluşan yukarıdaki hususları (kayıt işlemleri bir başkası tarafından yapılmış ve imzalanmış olsa dahi) okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar.

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen satın alınan hizmet/ürüne ilişkin kayıt sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmede yazılan hususların bazılarının mevcut yasalar veya daha sonra çıkacak yasalar nedeniyle geçersiz olması halinde sözleşme tamamen geçersiz hale gelmez. Bu durumda yasaya aykırı sözleşme yerini dolduran diğer sözleşmenin fiyata dair hükümleri; bu dahi yoksa, Turizm mevzuatı, BK., TTK., MK., ve ilgili sair yasa hükümleri tatbik olunur.

21- İşbu 19 maddeden oluşan sözleşme kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte teslim edilmiştir. Paket tur ile ilgili ihtiyari seyahat sigortası yaptırabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.